Berg/Jord värmepump

Vad är berg-/jordvärme ?

Berg/jordvärme utnyttjar så kallad geoenergi och består vanligtvis av ett hål på 90-200m som är borrat ner i berget. Genom att sedan låta en nedkyld vätska passera genom en ledning i hålet värms den upp av grundvattnet i berget. Vätskan passerar därefter en förångare där ett köldmedium förångas och förs vidare till en kompressor där den värms upp ytterligare. Allt går sedan genom en kondensor som sedan värmer upp husets cirkulerande värmesystem.

Installation

Våra tekniker och montörer utgår ifrån Halmstad och Malmö.

Endast ett sökresultat

Varukorg